Thông tin cơ bản các dòng loa niệm phật

So Sánh Các Dòng Loa Niệm Phật
Tên SP Dài x Rộng x Cao Trọng Lượng Pin AnTen Hỗ Trợ Tai Nghe Khe USB Khe Thẻ Nhớ Đèn Pin Thời Gian Nghe Thời Gian Sạc Bluetooth Nghe Radio Lặp Bài Hát
Loa Craven 25A 18 x 9 x 5 Cm 250g 01 Không Không 1 Khe Không test test Không Không
Loa Craven 836 18 x 9 x 5 Cm 320g 02 Không 1 Khe Không test test Không
Loa Craven 836S 18 x 9 x 5 Cm 320g 02 Không 1 Khe test test Không
Loa Craven 853 18 x 9 x 5 Cm 320g 03 Không Không 2 Khe Không test test Không
Loa Htterino q62 18 x 9 x 5 Cm 320g 01 Không Không 1 Khe Không test test Không Không
Loa htterino B851 18 x 9 x 5 Cm 320g 02 Không Không Không 2 Khe Không test test Không Không
Loa Htterino KK50BT 18 x 9 x 5 Cm 320g 1 1 Khe test test