Hiển thị một kết quả duy nhất

125,000 220,000 
165,000 260,000 
155,000 250,000 
170,000 265,000 
135,000 230,000 
150,000 245,000 
160,000 255,000